Riksenkäten

Hyresgästerna Riksförbundet och AktivBo genomförde under våren 2015 en riksomfattande kartläggning av hur hyresgäster upplever kvaliteten i förvaltningen av sina bostäder och bostadsområden. En liknande studie genomfördes 2010 och 2005. Du kan jämföra ditt resultat med Riksenkätens för att se hur du ligger till mot Sverigesnitt.

Sammanfattning

  • Närmare 76 procent hyresgäster är nöjda med förvaltningskvaliteten där de bor.
  • Något fler, 82 procent, upplever att de blir tagna på allvar som kunder av dem som förvaltar deras bostäder.
  • 76 procent upplever att tryggheten är mycket eller ganska bra där de bor.
  • Flest hyresgäster är missnöjda med resultatet av förvaltningens insatser för att hålla rent och snyggt, inne som ute. Så många som 3 av 10 är inte nöjda.
  • Den felavhjälpande servicen när något fel uppstår i lägenheten är 84 procent nöjda med.
  • Det förvaltande företagets policy är 7 av 10 nöjda med.
  • Vi ser således att renhållning ”Rent & snyggt” och” Förvaltningspolicy” vad gäller värme och underhåll drar ner bedömningen av förvaltningskvaliteten.

 

Ladda ner rapporten här