Resultatredovisning

Resultatet redovisas i det webbaserade verktyget QlikView (alternativt som en pdf-rapport). I QlikView får du en enkel översikt av din förvaltningskvalitet och kan med enkla klick navigera bland dina svar och jämföra mellan olika år.

Qlikview

Vad är QlikView?

QlikView är en sorts Business Intelligence-programvara som förändrar din värld. Med QlikView blir det enklare att fatta snabbare och smartare beslut.

Tänk Google, Facebook och iTunes. Tänk nu business intelligence (BI). Olika världar, eller hur? Populära konsumentapplikationer är otroligt lättanvända. Kasta dig in i det, börja klicka runt och bli produktiv med en gång. Traditionell BI är långsam och oerhört frustrerande med brant inlärningskurva och lång utrullningsprocess. QlikView är annorlunda. Programmet förändrar allt genom att användaren upplever den som en konsumentapplikation. Det är lättanvänt och ger slutanvändaren total kontroll. Nu behöver man inte längre vänta på redan inaktuella rapporter, eller gissa sig fram. Bara snabba svar på de viktigaste verksamhetsfrågorna.

Läs mer på www.qlikview.com/se