BRANSCHINDEX VINNARE 2018!

Den 20 september presenterades vinnarna av 2018 års Branschindex Bostäder och Kontor. Utnämningarna skedde i två olika kategorier (företagsstorlek) för bostäder och en samlad kategori för kontor. Priserna delades ut av Ilija Batljan, VD på Samhällsbyggnadsbolaget.

Vinnare Branschindex 2018 - Högsta Förvaltningskvalitet

Bostäder

Melin Förvaltnings AB
under 1000 lägenheter

Stockholms Kooperativa Bostadsförening
över 1000 lägenheter

Kontor

Tidaholms Bostads AB

Ladda ner pressmeddelande här

Om Business Arena

Norra Europas ledande kongress för den byggda miljön och investeringar

Business Arena är sedan några år Sveriges och Nordens ledande kongress och mötesplats för hela fastighetsbranschen. Inget annat arrangemang i Sverige och Norden samlar en lika bred och kvalificerad skara delegater som Business Arena. Evenemanget är den ledande mötesplatsen för fastighetsmarknadsfrågor, fastighetsinvesteringar, fastighetsfinansiering, infrastruktur, värdeskapande arkitektur samt samhällsbyggnads- och bostadsfrågor och för samman aktörer från hela sektorn för den byggda miljön. Kongressen genomförs årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå med ett stort engagemang från hela branschen och övriga näringslivet. Kongressen i Stockholm arrangeras under två dagar.

Här möts alla!

Såväl föredragshållare som besökare spänner över ett brett spektrum av aktörer. Här finns förstås fastighetsbranschens intressenter, såväl ägare som investerare och fastighetsutvecklare. Men här finns också arkitekter, politiker, byggare och företrädare för näringsliv, kommuner och landsting. Både privat och offentlig sektor är alltså representerad. Kongressen vänder sig främst till dig som arbetar med kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, fastighetsutveckling, arkitektur, byggande, rådgivning, fastighetsinvesteringar, fastighetsfinansiering, lokalresurshantering och managementfrågor.

Talarna representerar hela näringslivet

Kongressen har ett brett fokus som täcker in bra mycket mer än bara fastighetsmarknaden. Vi har valt att också lyfta in andra typer av kunskap och aktörer än vad som är vanligt. Utöver företrädare för näringslivet har vi med exempelvis forskare, politiker och samhällsvetare. Vi nöjer oss alltså inte bara med företrädare för fastighetsbranschen även om dessa naturligtvis är mycket viktiga för evenemanget.

Kongressens upplägg

Kongressen arrangeras under två dagar. Under varje dag erbjuds ett antal parallella seminarier med olika teman och ett stort antal fördjupningssessioner. Båda dagarna inleds dock med ett gemensamt anförande oavsett vilket seminarium du valt.

Läs mer på www.businessarena.nu