Branschindex 2018

Nedan presenteras 2018 års resultat för branschen som helhet. För mer information och en utförligare redovisning kontakta oss på 08 23 39 85 eller info@branschindex.se.  

De fastighetsföretag som fått högst betyg i respektive kategori av sina kunder tillkännagavs på Business Arena den 20 september, tillsammans med en redovisning av det totala branschresultatet. Övriga företags individuella resultat presenterades inte. Läs mer på prisutdelning.

 

Förvaltningskvalitet i Sverige 2018: Bostäder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningskvalitet i Sverige 2017: Kontor