Branschindex 2017

Nedan presenteras 2017 års resultat för branschen som helhet. För mer information och en utförligare redovisning kontakta oss på 08 23 39 85 eller info@branschindex.se.  

De fastighetsföretag som fått högst betyg i respektive kategori av sina kunder tillkännagavs på Business Arena den 21 september, tillsammans med en redovisning av det totala branschresultatet. Övriga företags individuella resultat presenterades inte. Läs mer på prisutdelning.

 

Förvaltningskvalitet i Sverige 2017: Bostäder

Bostad

 

Förvaltningskvalitet i Sverige 2017: Kontor

Kontor