Varför gå med?

Som deltagande företag får man:

  • En sammanfattad bild av vad dina hyresgäster tycker om förvaltningen
  • En rättvis och enkel jämförelse med andra företag i branschen
  • Ett översiktligt underlag för förbättringsåtgärder
  • Ett förhandlingsunderlag?

 

Från att gissa till att veta

De deltagande företagen får ett index på sin förvaltningskvalitet. Detta index baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy. En forskningsbaserad och testad enkät med de för hyresgästerna viktigaste frågorna skickas till ett slumpmässigt urval hyresgäster. Resultatet blir en sammanfattad bild av vad kunderna tycker om påverkbara områden, och ger ett underlag som gör att man kan spara både pengar och tid i sitt förbättringsarbete.

Förhandlingunderlag

I och med de nya reglerna för hyressättning som trätt i kraft den 1/1 2011, har hyresgästföreningen uttalat att man kommer att uppmärksamma förvaltningskvaliteten i bedömningen av bruksvärdet. Detta innebär att företag med hög förvaltningskvalitet kan komma att stärka sin position i förhandlingssituationer.

Du får även

  • Din logotype och ditt företag presenterat på Branschindex webbplats www.branschindex.se.
  • Ett intyg på att du är ett fastighetsföretag som sätter kunden i fokus.
  • Synlighet med din logotype i samband med profilering av initiativet i tidningen Fastighetsnytt.