Om Branschindex

Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltningskvalitet. Svaren från respektive företags hyresgäster samlas in genom en oberoende urvalsundersökning och redovisas i ett nationellt årligt index. Detta index baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy. De fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena i september, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet. Övriga företags förvaltningskvalitet publiceras inte.

Initiativets övergripande syfte är att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering, och förvaltningskvalitet är service- och policyfrågor som fastighetsföretag själva direkt kan påverka. Ett ökat fokus på hyresgästerna skapar ett bättre boende, nöjdare medarbetare genom en förbättrad arbetssituation och nöjdare ägare genom ökad lönsamhet.

De deltagande företagen får ett index på sin förvaltningskvalitet. Detta index baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy. En forskningsbaserad och testad enkät med de för hyresgästerna viktigaste frågorna skickas till ett slumpmässigt urval hyresgäster. Resultatet blir en sammanfattad bild av vad kunderna tycker om påverkbara områden, och ger ett underlag som gör att man kan spara både pengar och tid i sitt förbättringsarbete.

Bostäder och Kontor

Sedan 2012 mäter Branschindex även kontorslokaler. Ett flertal fastighetsföretag vi arbetar med på bostadssidan efterfrågade möjligheten till att få mäta förvaltningskvaliteten på sina kontorslokaler på samma enkla och kostnadseffektiva sätt som för sina bostäder. Ett naturligt steg var därför att utöka Branschindex redan till nästa mätning. Fastighetsbolagen som förvaltar lokaler verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, inte bara i storstäderna, utan i hela landet. Utbudet är stort vilket ställer stora krav på hyresvärdarna. Till skillnad från bostadssidan är det inte ovanligt att lokalförvaltare står med vakanser. Då olika hyresgäster har olika krav på hur de vill att deras lokaler ska se ut, är ombyggnation och hyresgästanpassningar vanliga. Detta gör det särskilt lönsamt att behålla befintliga hyresgäster. Oavsett om man har bostäder, lokaler eller både och, är det de servicefokuserade fastighetsbolagen som lyssnar på sina kunder som blir vinnare i längden.