Metod

Forskningsbaserad, testad och öppen för alla.

Urvalsundersökningens genomförande sker enligt AktivBos beprövade metod. Nedan kan du även ladda ner enkäten/enkäterna om du vill att ett annat undersökningsföretag ska hjälpa dig med genomförandet. Metoden är utformad baserat på ett öppet system till låg kostnad i syfte att få med även mindre bostads- och fastighetsföretag som annars ofta inte har möjligheten till att mäta på rätt sätt.

När du har anmält dig kommer en projektledare ta kontakt med dig och ditt företag och i detalj beskriva processen och vilken information vi behöver. Se nedan för tidsplan, enkäter och mallar.

  • Branschindex bygger på en enkät till ett slumpmässigt urval på upp till 100 hyresgäster för Kontor/Lokaler, och upp till 200 hyresgäster för Bostäder.
  • Enkäten innehåller frågor om kundservice och förvaltningspolicy.
  • Enkäten skickas ut postalt och/eller elektroniskt via en webbaserad enkät.
  • Två påminnelser skickas ut för att säkerställa nödvändig svarsfrekvens.
  • Undersökningen genomförs varje år i maj–augusti.
  • Resultatet – din förvaltningskvalitet – tillsammans med alla svaren redovisas i ett användarvänligt webbaserat program (QlikView-plattform) där man enkelt kan göra egna analyser. I programmet får man också jämförelser med branschen i övrigt.
  • Som alternativ till programstödet kan man få resultatet redovisat som rapport (pdf) i diagramform.
  • De fastighetsföretag som fått högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena i september, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet. Övriga företags förvaltningskvalitet publiceras inte.
     

Ladda ner enkäten för bostäder här

Ladda ner enkäten för lokaler/kontor här

Ladda ner tidsplan här

Ladda ner hyresgästmall här