Gå med

Från att gissa till att veta

Genom att gå med i Branschindex får du som deltagande företag en sammanfattad bild av vad dina hyresgäster tycker om förvaltningen. Eftersom Branschindex endast mäter de direkt påverkbara områdena (service- och policyfrågor) blir det en rättvis och enkel jämförelse med andra företag i branschen. För företag som redan mäter vartannat eller vart tredje år fungerar branschindex utmärkt som ett stickprov och en koll på att man arbetar rätt. Har du inte tidigare genomfört kundundersökningar i ditt företag är detta ett utmärkt sätt att börja och ger dig dessutom ett översiktligt underlag för förbättringsåtgärder.

Kostnaden för att medverka i Branschindex är 25 000 kr (ex moms). Priset avser en undersökning per bolag och/eller region. Ange om din anmälan avser (A) bostäder eller (B) kontorslokaler, eller (C) både och. För företag som mäter både bostäder och kontorslokaler erbjuder vi ett reducerat pris (30 procent rabatt). För mer information gå till deltagaravgift.

Efter att du har fyllt i nedanstående formulär kontaktar vi dig. Betalning sker mot faktura.

Anmäl dig här