Deltagaravgift

Deltagaravgiften är uppdelad på tre olika alternativ, Bostäder, Kontorslokaler eller både och.

Svaren och resultatet presenteras i ett användarvänligt webbaserat program som möjliggör jämförelser och analyser (QlikView-plattform).

(A) Bostäder 25 000 kronor (inkl porto, exkl moms)

(B) Kontorslokaler 25 000 kronor (inkl porto, exkl moms)

(C) Bostäder och Kontorslokaler 35 000 kronor (inkl porto, exkl moms)

Anmäl dig här