Riksenkäten 2015

Läs mer om Hyresgästföreningens och AktivBos rikstäckande urvalsundersökning om upplevd förvaltningskvalitet i Sverige. Ladda ned rapporten här. En uppföljning kommer att genomföras 2020.

Prisutdelning på Business Arena

Företagen med bäst förvaltningskvalitet blir uppmärksammande på fastighetskongressen Business Arena i september som genomförs på Stockholm Waterfront.

Resultatredovisning

Som deltagande företag i Branschindex får du ditt resultat redovisat i en användarvänlig webbaserad analysplattform.

Senast anmälda företag

Bostäder och Kontor

Om Branschindex

Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Fastighetsnytt Förlags AB som syftar till att ge Sveriges alla bostad- och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltningskvalitet. Svaren från respektive företags hyresgäster samlas in genom en oberoende urvalsundersökning och redovisas i ett nationellt årligt index.

Initiativets övergripande sifte är att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering, och förvaltningskvalitet är service- och policyfrågor som fastighetsbolag själva direkt kan påverka. Ett ökat fokus på hyresgästerna skapar ett bättre boende, nöjdare medarbetare genom en förbättrad arbetssituation och nöjdare ägare genom ökad lönsamhet.

Våra verktyg

Resultatet - din förvaltningskvalitet - redovisas i ett användarvänligt analysverktyg där du enkelt kan göra egna analyser. I plattformen får du också jämförelser med branschen i övrigt. Om du är nyfiken kan du kontakta oss genom formuläret nedan för att få en demo.

Intressant? Hör av dig så berättar vi mer!